top of page
Dostawa

THE BEST SELECTION OF PREMIUM QUALITY YOGA MATS AND YOGA CLOTHES

DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

 

Sprzedaż wysyłkowa:
 • Przesyłka Pocztex Kurier 48 lub Paczka Pocztowa Priorytetowa płatność przelewem: 24 zł dla paczek standardowych do 10 kg. Koszt większych przesyłek jest ustalany indywidualnie zależnie od zamówienia. Numer konta otrzymasz w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Przesyłka Pocztex Kurier 48 lub Paczka Pocztowa Priorytetowa płatność za pobraniem: 28 zł dla paczek standardowych do 10 kg. Koszt większych przesyłek jest ustalany indywidualnie zależnie od zamówienia.

Rodzaj przesyłki: przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką kurierską typu Pocztex Kurier 48 lub Paczka Pocztowa Priorytetowa, która jest dostarczana do Klienta w czasie do drugiego dnia roboczego po dniu nadania. Tutaj można śledzić status przesyłki:  http://emonitoring.poczta-polska.pl/ – numer przesyłki prześlemy wraz z potwierdzeniem nadania paczki.

Termin wysyłki: paczka jest nadawana w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez nas wpłaty za zamówienie.

Termin płatności: jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, zamówienie jest anulowane.

 

 

Odbiór osobisty
 • Odbiór Osobisty Płatność Przelewem – numer konta otrzymasz w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Odbiór Osobisty Płatność przy Odbiorze – możesz płacić kartą i gotówką

Adres odbioru: ul. Zbawiciela 2, Warszawa

Termin odbioru:  3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w godzinach wskazanych poniżej.

 

GODZINY OTWARCIA:

pn., śr. i pt. 17.00 - 20.00

wt. i czw. 17.00 - 21.00

sob. 8.00 - 14.00

niedz. 8.00 - 14.00

Zwroty

ZWROT / WYMIANA / REKLAMACJA

 

Zwrot:

Towar podlega zwrotowi do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany towar powinien być kompletny, posiadać metki i zawieszki, w które był zaopatrzony oraz nie może nosić śladów użytkowania.

W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić formularz wymiany/zwrotu (pobierz), zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt razem z towarem na niżej podany adres. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu.

 

Yoga Republic s.c.

ul. Śniadeckich 18/1,

00-656 Warszawa

 

Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez klienta w formularzu wymiany/zwrotu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

Wymiana:

Towar podlega wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i zawieszki, w które był zaopatrzony oraz nie może nosić śladów użytkowania. W celu dokonania wymiany towaru należy najpierw wypełnić formularz wymiany/zwrotu (pobierz), w którym zawarte będzie wskazanie towaru, na który ma nastąpić wymiana, który należy wysłać na adres e mail: sklep@yogarepublic.pl. Po otrzymaniu przez sklep formularza wymiany/zwrotu, Klient otrzyma od nas maila z potwierdzeniem dostępności towaru, (co oznacza wyrażenie akceptacji sklepu na wymianę towaru) po potwierdzeniu dostępności towaru wymieniany produkt należy wysłać na własny koszt na niżej podany adres. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu.

 

Yoga Republic s.c.

ul. Śniadeckich 18/1,

00-656 Warszawa

 

Jeśli wymieniany produkt jest droższy od zakupionego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy. W takiej sytuacji wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez nas przelewu. Gdy produkt jest tańszy od zamówionego poprzednio, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas wymienianego produktu różnica zostanie przelana na numer konta podany w formularzu wymiany/zwrotu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

Reklamacja:

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu:

 

Yoga Republic s.c.

ul. Śniadeckich 18/1,

00-656 Warszawa

 

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (pobierz),  sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Yoga Republic pod adresem www.yogarepublic.pl. Sklep pod adresem www.yogarepublic.pl prowadzony jest przez Przemka Nadolnego, reprezentującego spółkę Yoga Republic s.c. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 18 lok 1, w Warszawie, numer NIP 701 029 26 86, nazywanego dalej Sklepem.

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

 

§ 2 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia, następnie Klient przesyła emeilem na adres Sprzedawcy potwierdzenie złożenia zamówienia. W kolejnym kroku Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 5. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu
  b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu.

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 9. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu przez e-mail.

 10. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez klienta, jeśli na koncie sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub kartą kredytową lub przelewem).

 

 

§ 3 Płatności

 1.  Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2.  2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy podany emailem przy potwierdzeniu złożenia zamówienia - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym 

 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §3 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. 

 

 

 

§ 4 Dostawa

 

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez klienta. Możliwy jest też odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Śniadeckich 18/1 w godzinach otwarcia sklepu wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu internetowego. Odbiór osobisty w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

 3. Wydając Towar sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie klienta faktury VAT.

 4. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 

§ 5 Zwrot oraz Wymiana Towaru

 1. Zgodnie z art. 7 Ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271 Z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera formularz wymiany/zwrotu.

 2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w §5 ust. 1, Zarówno Sklep jak i klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu towaru wraz z oryginalną metką z ceną i kodem kreskowym.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 Ust. 3 Ustawy.

 5. W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić formularz wymiany/zwrotu (pobierz), zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt razem z towarem na adres:  Yoga Republic, ul. Śniadeckich 18/1, 00-656 Warszawa. Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaruoraz koszt wysyłki towaru od Sprzedawcy do Klienta. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez klienta w formularzu wymiany/zwrotu.

 6. Klient za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny. 

 7. W celu dokonania wymiany towaru należy najpierw wypełnić formularz wymiany/ zwrotu (pobierz), w którym zawarte będzie wskazanie towaru, na który ma nastąpić wymiana, który należy wysłać na adres e mail: sklep@yogarepublic.pl. Po otrzymaniu przez sklep formularza wymiany/zwrotu, Klient otrzyma od nas mailem potwierdzenie dostępności towaru, (co oznacza wyrażenie akceptacji sklepu na wymianę towaru) po potwierdzeniu dostępności towaru wymieniany produkt należy wysłać na własny koszt na adres: Yoga Republic, ul. Śniadeckich 18/1, 00-656 Warszawa.

 8. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez klienta lub zwrócona przez Sklep. W sytuacji gdy cena towaru, na który na stępuje wymiana, jest wyższa, wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez Sklep przelewu.

 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

§ 6 Reklamacja Towaru

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 Z zm.) Wobec klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących konsumentami, sklep odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji na adres: Yoga Republic, ul. Śniadeckich 18/1, 00-656 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (pobierz),  sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 3. Sklep poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 R. “O ochronie danych osobowych” (dz.U. Nr 133 poz. 883). W sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

bottom of page