top of page

Zajęcia te przeznaczone są dla praktyki własnej, zgodnej z metodą Ashtanga Jogi. 

 

Rola nauczyciela polega na nauczeniu, doradzaniu i pomocy w wykonaniu poszczególnych asan, opanowaniu ich kolejności i dopasowaniu zaawansowania sekwencji.

Pierwsze pół godziny i ostatnie 15 minut wyznaczonego czasu na Mysore odbywa się bez nauczyciela.

Jeśli jesteś osobą początkującą, Twoja praktyka zajmie Ci około 45 min.
Pozostali uczniowie praktykują 
od 1 do 1.5 godz., w zależności od długości nauczonej sekwencji.

Jeśli potrzebujesz, zawsze możesz wykonać mniejszą część twojej sekwencji.
Podstawą twojej praktyki są
‘powitania słońca’ i ‘sekwencja końcowa’.

Jeśli chcesz wykonywać asany 
powyżej ‘navasany’, praktykuj średnio nie mniej niż 3 razy w tygodniu. 
Jeśli chcesz rozpocząć praktykę 
2-giej serii, praktykuj 
nie mniej niż 5 razy w tygodniu.

Jeśli uczysz się podstaw praktyki tj. ‘powitań słońca’ oraz końcowych ‘pozycji siedzących’,  zapraszamy w godzinach oznaczonych w grafiku jako Mysore Intro. Wówczas będziemy w stanie pomóc Ci najefektywniej.

Jak praktykować na zajęciach Mysore

W szczególnych przypadkach,  
jak np. ciąża, przebyte urazy, itp., 
nauczyciel zaproponuje Ci indywidualne modyfikacje pozycji lub sekwencji.

W dni księżycowe, tj. pełni i nowiu, nie odbywają się zajęcia Mysore i Ashtanga III. 
Sprawdź zbliżające się dni księżycowe - moondays.

Równolegle z praktyką  w programie Mysore zalecamy regularny udział w zajęciach prowadzonych odpowiednich dla Twojego poziomu zaawansowania, co pozwoli Ci rozwinąć i uzupełnić Twoją praktykę.

Styl Mysore pochodzi się z kolebki ashtanga jogi z miasta Mysore w południowych Indiach, od którego wywodzi się nazwa tej metody. Została opracowana przez Krishnamacharyę, kontynuowana przez jego ucznia Sri K. Patthabhi Joisa, a obecnie przez jego wnuka Sharatha Joisa w Mysore w Indiach w instytucie KPJAYI (K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute) - jedynej instytucji na świecie uprawnionej do autoryzowania i certyfikowania nauczycieli ashtanga jogi.

Yoga Republic kontynuuje nauczanie zgodnie z tą tradycją.

bottom of page