top of page
DSC00637-2a small.jpg

CO TO JEST?

ASHTANGA JOGA

Ashtanga Joga w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza Joga ośmioczłonowa (ashto - osiem, anga człony). Synonimy Ashtanga Jogi to Joga Patanjalego, Raja Yoga, Joga Klasyczna, Joga Indyjska, a w kulturze Indii, po prostu Joga. Ashtanga Joga została opisana w tekście Jogasutry, którego autorstwo przypisuje się mitycznemu mędrcowi Patanjalemu. Temu samemu Patanjalemu przypisuje się również historycznie pierwszy tekst o gramatyce, a także tekst o medycynie.

Szczególnie wart odnotowania jest często nieznany fakt, że Ashtanga Joga nie ogranicza się jedynie do stylu Hatha Jogi spopularyzowanego przez K. Pattabhi Joisa z Mysoru w południowych Indiach. Ashtanga Joga obejmuje wszystkie znane nam współcześnie, indyjskie systemy Hatha Jogi, Raja Jogi, Tantra Jogi, Jnana Jogi, Karma Jogi, Kriya Jogi czy nawet Bhakti Jogi. Do Ashtanga jogi bezpośrednio odwołują się również niemal wszystkie pochodzące z Indii systemy Hatha jogi. Wśród nich najbardziej znane to Sivananda, Iyengar, czy właśnie Ashtanga Vinyasa w tradycji z Mysore. Systemy Tantra jogi takie jak Kundalini także odwołują się do Jogasutr. Niemal wszyscy znani nam indyjscy jogini i nauczyciele duchowi nauczali w duchu Jogasutr Patanjalego. Wśród najbardziej znanych mistrzów, którzy rozprzestrzenili Jogę Patanjalego poza granicami Indii, powinniśmy wspomnieć Swami Vivekananda, Swami Rama, Paramahansa Jogananda, Swami Kuvalayananda czy Śrī Yogendra.

Największy jednak wpływ na recepcję jogi w świecie wywarło nauczanie profesora Śrī T Krishnamacharya z Mysoru oraz jego wybitnych uczniów: BKS Iyengar, znany jako twórca jogi Iyengara, Pattabhi Jois, który rozpropagował styl zwany Ashtanga Vinyasa, Indra Devi, która uczyła m.in. gwiazdy Hollywood w tym Marilyn Monroe, syn Krishnamacharyi - TKV Desikachar, który nauczał podejścia zwanego Vinijoga, Srivatsa Ramaswami, który nazwał swój styl Vinyasa Krama czy AG Mohan, który założył szkołę o nazwie Svastha.

DSC00435 small.jpg

CO OZNACZA JOGA
WEDŁUG PATANJALEGO?

Joga wg. Patanjalego to proces od Duhkha (dosłownie niedola, przeszkoda) do Sukha (dosłownie dobre miejsce, łatwość, lekkość, przyjemność).

Patanjali wskazuje szereg przyczyn Duhkha. Jest to m.in. niewiedza, negatywizm, napięcie, rozproszenie, skrępowanie, ociężałość, brak uważności, pomieszanie zmysłów, choroba, pycha, lęk, przywiązanie materialne, brak wigoru, awersja do rozwoju. Natomiast Sukha to m.in. spokój i klarowność myśli, komfort w ciele, uważność, witalność, przyjemność, otwartość, współczucie, wdzięczność, pozytywizm, chęć rozwoju, zdrowie, wolność).

W Jogasutrach Patanjalego znajdziemy taką oto definicję jogi:

 

Joga jest obserwacją aktywności umysłu w celu wyciszenia niepotrzebnych  procesów mentalnych. Wówczas widzący (świadomość) rozpoznaje swoją prawdziwą naturę. W takiej sytuacji uwaga może być, bez dalszych przeszkód, kierowana i utrzymywana w dowolny sposób.

metoda:

Ashtanga Joga według tradycyjnej metody z Mysore to:

 

 • To zindywidualizowana praktyka przeznaczona dla każdego, kto kocha jogę i chce poprawić jakość swojego życia, bez względu na wiek, początkową kondycję czy stan zdrowia.

 • Praktyka jogi pełna lekkości, gracji i swobody, dająca niespotykane gdzie indziej, zaskakująco głębokie efekty.

 • Genialnie ułożone sekwencje asan połączone rytmicznym oddechem, które oczyszczają i uzdrawiają ciało, czyniąc je lekkim, zdrowym, pełnym siły i witalności.

 • Metodą używaną w Ashtanga jodze jest Vinyasa Krama – czyli ułożenie pozycji w specjalne sekwencję tak, by uzyskać silny i głęboki efekt koncentracji, spokoju i kontaktu ze sobą. Gdy ten rzadki stan zostanie raz uświadomiony, wówczas praktyka jogi staje się trwała i stabilna. Wtedy też praktyka jogi daje stałe i naturalne uczucie wolnoci, radości, spełnienia i równowagi.

 • Zewnętrznie praktyka asan będzie dla każdego inna. W Ashtanga Jodze, celem nie jest jest efekt zewnętrzny w postaci trudności, czy perfekcji wykonywanych asan. Właściwym celem praktyki jogi jest uważna praca na poziomie wewnętrznej świadomości.

TRISTHANA:

Ashtanga Joga jest metodą całościową opartą na uważnej i jednoczesnej praktyce trzech elementów: oddechu, asan i drishti.

 

ODDECH JOGICZNY:

bywa zwany oddechem Ujjayi – zwycięstwa, bo daje siłę, by pokonywać trudności na macie i na co dzień. Przy pomocy Bandh (mięśni głębokich miednicy i brzucha)  wykorzystujemy siłę oddechu tak, by dawał nam potrzebną energię wraz z wdechem i oczyszczał organizm wraz z wydechem.

 

Dzięki prawidłowemu oddechowi ciało staje się coraz bardziej świadome i wrażliwe, łatwo się rozluźnia i bez napięcia układa w z początku trudnych pozycjach. Oddech w trakcie praktyki asan powinien być głęboki i swobodny z naturalnym, równym dźwiękiem powstającym w dole gardła. 

 

ASANY: 

pozycje jogi, mają na celu odblokowanie i rozluźnienie ciała, regulują cyrkulację wewnetrzną, budzą wrażliwość i świadomość ciała fizycznego i subtelnego. Każda asana jest inna i ma inne działanie, jadnak dopiero po połączeniu asan w specjalnie ułożone sekwencje z prawidłowym oddechem, stają się w pełni skutecznym i bezpiecznym narzędziem pracy z ciałem i umysłem. 

 

Użycie oddechu jogicznego w połączeniu z asanami oznacza, że praktykujemy Hatha jogę, która stanowi wstęp do włąściwej praktyki Ashtanga Jogi.

 

DRISHTI:

oznacza punkt unieruchomienia wzroku. Gdy umysł jest nieuważny i rozproszony, wtedy wzrok porusza się. Twórcy jogi odkryli, że gdy unieruchomimy wzrok, zyskujemy wewnętrzny wgląd, co pozwala praktykującemu zaobserwować i pokierować biegiem myśli.

 

Dzieki zastosowaniu Drishti praktyka Asan w połączeniu z kontrolowanym oddechem (Pranayama) staje się właściwą praktyką Ashtanga Jogi, tzn. praktyką wewnętrznej uważności – Pratyahara, praktyką koncentracji – Dharana, praktyką medytacji – Dhyana oraz praktyką powściągnięcia 'JA' – Samadhi. Podstawowym punktem unieruchomienia wzroku jest 'nasagre drishti' – nos.

 

VINYASA KRAMA:

to metoda harmonijnego łączenia oddechu, asan i drishti w płynne sekwencje. W efekcie praktyki Vinyasy rozpala się wewnętrzny ogień (metabolizm), który podnosi witalność i oczyszcza organizm. Vinyasa powoduje, że ciało staje się lekkie, zwinne i mocne, natomist w umyśle rodzi się Tapas – wewnętrzna siła

 

BANDHY: 

zwane zaworami energetycznymi. Bandhy jest to praca na poziomie mięśni głębokich, stabilizacyjnych, oddechowych, które odpowiadają za ułożenie stawów, wspomagają pracę narządów i przebieg procesów wewnętrznych takich jak krążenie, oddychanie, trawienie, oczyszczanie. Praca z Bandhami reguluje i stymuluje procesy metaboliczne i energetyczne w organizmie, dzięki czemu ciało jest oczyszczane i uzdrawiane, co bezpośrednio przekłada się na poziom witalności.

 

 

Mówimy o trzech kluczowych Bandhach:

 

Mulabandha: 

praca mięśni dna miednicy, zwanych także mięśniami Kegla lub przeponą biodrową. Mięśnie te odpowiedzialne są za pracę narządów wewnątrz bioder, biorą aktywny udział w prawidłowym oddychaniu przeponowym. Odpowiadają za położenie miednicy i swobodę jej ruchów, a tym samym za prawidłowe położenie kręgosłupa. Mięśnie dna miednicy uważane są za mięśnie młodości, ponieważ od ich sprawności zależy nasza witalność i sprawność, także seksualna.

 

Uddiyana Bandha: 

praca mięśni głębokich brzucha i przepony żebrowej. Oddziałuje na narządy brzucha, stymuluje trawienie i oczyszczanie jelit, odpowiada za dobry metabolizm i wysoki poziom energii.

 

Jalandhara Bandha: 

praca mięśni gardła, dzięki której możemy obserwować przepływ oddechu i kontrolować ciśnienie, napięcie w głowie, tak by pozostawać rozluźnionym nawet podczas bardzo intensywnej praktyki. Wykorzystywana jest w pranajamie (kontrolowanym oddychaniu).

DSC00388 small.jpg

8 CZŁONÓW JOGI

YAMA

zasady dyscypliny społecznej

 1. Ahimsa - niekrzywdzenie

 2. Satya - uczciwość

 3. Asteya - brak chciwości

 4. Brahmacharya - kontrola pożądania

 5. Aparigraha - niegromadzenie ponad potrzeby

NIYAMA

zasady dyscypliny indywidualnej

 1. Saucha - oczyszczanie zarówno ciała jak i umysłu; rozumiana jako uzdrawianie, pozbywanie się toksyn fizycznych i mentalnych

 2. Santosha - zadowolenie z tego co jest;

 3. Tapas - dyscyplina, praktyka

 4. Svadhyaya - studiowanie, samopoznanie, praktyczne rozpoznanie wiedzy

 5. Iśwara Pranidhana - poświęcenie się wyższym celom, działanie dla dobra innych.

ASANA

pozycja nieruchoma i wygodna

PRANAYAMA

kontrola energii poprzez regulację oddechu - kontrolowany, równy, swobodny oddech

PRATYAHARA

odklejenie uwagi od automatycznych procesów zmysłowych i skierowanie jej na doświadczenia wewnętrzne

DHARANA

koncentracja, skupienie uwagi na tym co jest tu i teraz - w praktyce hatha jogi, koncentrujemy uwagę na obserwacji interakcji oddechu z odczuciami w ciele

DHYANA

obserwacja procesów wewnętrznych, uważność, medytacja, świadomość tu i teraz, obecność, doświadczanie tego co jest

SAMADHI

dosłownie oznacza ‘podążać razem’, pochłonięcie, doświadczenie jedności, połączenie, współodczuwanie

bottom of page