top of page

NOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Zapoznaj się z nowymi zasadami funkcjonowania szkoły, które wprowadziliśmy by zapewnić Wam bezpieczeństwo i komfort praktyki.

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.

 2. Pracownicy szkoły mają prawo poprosić o niezwłoczne opuszczenie lokalu szkoły, osobę, która swoją obecnością lub zachowaniem może sprowadzać potencjalne niebezpieczeństwo epidemiologiczne dla siebie lub innych osób. 

 3. Na wszystkie zajęcia obowiązują limity uczestników. Maksymalna ilość uczestników na zajęciach określona jest dla poszczególnych zajęć w naszej Strefie Klienta: 15 osób na placu Zbawiciela oraz 12 osób na Śniadeckich. Bardzo Was prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc innym uczniom, jeżeli nie możecie sami skorzystać z zajęć. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać przez Strefę Klienta lub w recepcji szkoły.

 4. Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust na terenie szkoły z wyłączeniem czasu praktyki oraz zajęcia miejsca siedzącego w kawiarni.

 5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

 6. Podczas przebywania w szkole zalecane jest zachowanie 1,5 metrów odległości od innych osób.

 7. Zalecamy, aby w szatni przebywały jednocześnie tylko 2 osoby. Aby uniknąć kumulacji, sprawne przebieranie się oraz niezwłoczne przechodzenie do części wspólnej lub na zajęcia. Jeżeli macie taką możliwość, przyjdźcie w stroju do ćwiczeń, aby zminimalizować czas przebywania w szatni.

 8. Przy stanowisku recepcji może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba. Aby uniknąć tworzenia się kolejek, zachęcamy do dokonywania płatności przez naszą Strefę Klienta.

 9. Szkoła będzie codziennie sprzątana, a łazienki i powierzchnie takie jak blat recepcji, klamki, uchwyty szafek itp. będą dezynfekowane przed i pomiędzy każdymi zajęciami. Pomiędzy zajęciami sale będą wietrzone.

 10. Przy recepcji, wejściu do sali, oraz w toaletach będą dostępne płyny do dezynfekcji rąk.

 11. Szkolne maty oraz inne pomoce są tymczasowo wyłączone z użytku. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do korzystania z własnej maty.

 12. Prysznice i suszarki są tymczasowo wyłączone z użytku.

 13. Na sali będą wyznaczone miejsca, w których można rozkładać maty.

 14. Nauczyciele będą udzielali korekt słownych, a manualne jedynie na wyraźne życzenie studenta.

 15. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania szkoły o zauważonych u siebie objawach wskazujących na zakażenie COVID-19.

Już od 6. czerwca zapraszamy na zajęcia STACJONARNE w Yoga Republic do naszej nowej lokalizacji na placu Zbawiciela oraz dotychczasowej na Śniadeckich.
Zobacz GRAFIK ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 

Nadal będziemy prowadzić zajęcia w trybie ONLINE.
Zobacz NOWY GRAFIK ZAJĘĆ ONLINE od 6. czerwca
bottom of page