top of page

Ty Landrum w Polsce

Warsztat Ashtanga Jogi,
Yoga Republic, Warszawa

Ty Landrum in Poland

Ashtanga Yoga Workshop,
Yoga Republic, Warsaw

 
21. - 26. czerwca 2016

21st - 26th of June 2016

 

Zapraszamy na wyjątkowy warsztat z Ty Landrum, uczniem legendarnych Mary Taylor i Richarda Freemana oraz kontynuatorem ich pracy w Yoga Workshop w Boulder (Kolorado, USA).

Jako doktor filozofii, Ty łączy głęboki wgląd w praktykę z umiejętnością barwnego i jasnego tłumaczenia teorii jogi.

 

Warsztat przeznaczony jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

This workshop is open to all levels of practice.

PROGRAM WARSZTATU

Zobacz poniżej szczegółowy opis zajęć.

WORKSHOP PROGRAMME

Read the detailed description of the classes below.

 

WTOREK 21.VI / TUESDAY, 21st of June

6.30 - 9.00: Mysore

9.30 - 10.30: Pranayama 

15.00 - 17.00: Warsztat – ODDECH W ASHTANGA JODZE / Workshop – THE BREATH OF ASHTANGA

 

ŚRODA 22.VI / WEDNESDAY, 22nd of June

6.30 - 9.00: Mysore

9.30 - 10.30: Pranajama

15.00 - 17.00: Warsztat – MULABANDHA / Workshop – MULA BANDHA

 

CZWARTEK 23.VI / THURSDAY, 23rd of June

6.30 - 9.00: Mysore

9.30 - 10.30: Pranayama

15.00 - 17.00: Warsztat – WYGIĘCIA W TYŁ / Workshop – BACKBENDING

 

PIĄTEK 24.VI / FRIDAY, 24th of June

6.30 - 9.00: Mysore

9.30 - 10.30: Pranayama

15.00 - 17.00: Warsztat – OŚ RÓWNOWAGI
cz. I: Powitania Słońca / Workshop – THE AXIS OF ALIGNMENT part I: Sun Salutations

 

SOBOTA 25.VI / SATURDAY, 25th of June

7.30 - 10.00: Mysore

10.00 - 11.00: Pranayama

11.30 - 13.30: Warsztat – OŚ RÓWNOWAGI
cz. II: Pozycje Stojące / Workshop – THE AXIS OF ALIGNMENT part II: Standing Postures

14.30 - 16.30: Warsztat – SEKRETY VINYASY / Workshop – THE SECRETS OF VINYASA

 

NIEDZIELA 26.VI / SUNDAY 26th of June

7.30 - 10.00: Mysore

10.00 - 11.00: Pranayama

11.30 - 13.30: Warsztat – SMAK TRUCIZNY / Workshop – TASTING THE POISON

TY LANDRUM
Przemek Nadolny, nauczyciel autoryzowany przez KPJAYI

Ty Landrum, jest dyrektorem Yoga Workshop w Boulder, w stanie Kolorado. Uczy Ashtanga Vinyasa Jogi zgodnie z naukami swoich nauczycieli – Mary Taylor i Richarda Freemana. Ashtanga jogę praktykuje od 2005 roku. W praktykę ashtangi wprowadziła go Jennifer Taylor z Ashtanga Yoga Charlottesville, gdzie praktykował przez 7 lat. W 2012 roku, po uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie filozofii na Uniwersytecie Virginia, Ty przeniósł się do Bulder, by kontynuować naukę ashtanga jogi pod okiem Mary i Richarda. W 2015 roku, Mary i Richard zaproponowali Ty, by objął posadę dyrektora Yoga Workshop i kontynuował ich pracę, szerząc wiedzę i miłość do ashtanga jogi.

 

Ty Landrum is the director of the Yoga Workshop in Boulder, Colorado. He teaches Ashtanga Vinyasa Yoga as he learned it from his teachers, Mary Taylor and Richard Freeman.  With a PhD in Philosophy, Ty has a special touch for explaining the theory of yoga with color and creativity.  His passion as a teacher is to share the brilliance of the Ashtanga Vinyasa method with anyone who wants to learn.

www.tylandrum.com - stona i blog Ty Landrum

Smakowanie Trucizny, autor Ty Landrum, portal bosonamacie.pl

Notatki z Mysore, autor Ty Landrum, portal bosonamacie.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATU

 

WTOREK 21.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 6:00-8:00)

9.30 - 10.30: Pranajama

15.00 - 17.00: Warsztat ODDECH W ASHTANGA JODZE

 

ODDECH W ASHTANGA JODZE

Ashtanga Vinyasa budzi się do życia wraz z oddechem. Gdy oddech jest zrównoważony, ciało otwiera się na doświadczenie, odkrywając nieskończone bogactwo odczuwania. Rozwijając nowe modele odczuwania, wychodzimy poza Siebie i poza ciemną sferę, którą rządzi intelekt i narracja. Nasz obraz samych Siebie staje się przejrzysty i możemy otworzyć się na czyste oddzaiływanie wrażeń sensualnych. Ten warsztat łączy łagodną praktykę z filozofią. Będziemy podczas niego zgłębiać techniki oddechowe oraz pracę z bandhami, które stanowią podstawę fenomenalnej siły metody Ashtanga Vinyasa Jogi, jednocześnie odkrywając filozoficzny wymiar wewnętrznych procesów, które zachodzą w nas dzięki praktyce Ashtanga Jogi.

 

ŚRODA 22.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 6:00-8:00)

9.30 - 10.30: Pranajama15.00 - 17.00: Warsztat – MULABANDHA

 

MULABANDHA

Mulhabandha jest jedną z najwyżej cenionych technik w Ashtanga Vinyasa Jodze. Jednakże, gdy zadamy pytanie czym Mulhabandha właściwie jest, otrzymamy wiele mylących odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, że jest to praca przeponą, inni że to doświadczanie niedualności lub budzenie kobiecego pierwiastka. Ten warsztat ma na celu rozjaśnienie, co te pozornie odległe znaczeniowo stwierdzenia mają ze sobą wspólnego. Obserwując subtelną naturę oddechu, możemy odkryć połączenie pomiędzy przeponą a podniebieniem miękkim, które jest źródłem naszej witalności. Rozwijając miłość i zachwyt nad tym, co to połączenie reprezentuje, otwieramy się na odkrywanie subtelnych doświadczeń związanych z Mulhabandhą.

 
CZWARTEK 23.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 6:00-8:00)

9.30 - 10.30: Pranajama15.00 - 17.00: Warsztat WYGIĘCIA W TYŁ

 

WYGIĘCIA W TYŁ

Wygięcia w tył są jednymi z najradośniejszych doznań, których możemy doświadczyć dzięki Ashtanga Jodze. Pomagają nam rozszerzać Swoją strefę bezpieczeństwa, budzą naszą kreatywność oraz rozwijają horyzonty. Jednocześnie mogą sprawić, że poczujemy się zaniepokojeni, krusi i narażeni na zranienie. Podczas tego warsztatu skoncentrujemy się na tym, jak wygięcia w tył wpływają na nasz system nerwowy. Nauczymy się jak używać oddechu, bandh oraz uwagi skierowanej do centrum, aby budować od wewnątrz naszą praktykę wygięć do tyłu.

 

PIĄTEK 24.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 6:00-8:00)

9.30 - 10.30: Pranajama

15.00 - 17.00: Warsztat OŚ RÓWNOWAGI cz. I: Powitania Słońca

 

OŚ RÓWNOWAGI

W Ashtanga Vinyasa Jodze pracujemy z dwoma przeciwstawnymi elementami: rozciągającą, otwierającą, uwalniającą energią prany i ściągającą, gromadzącą, zamykającą energią apany. Są to podstawowe elementy praktyki, a prawidłowe ustawienie w asanach jest ciągłym szukaniem równowagi pomiędzy nimi. Podczas tego warsztatu będziemy badać naturę równowagi pomiędzy praną i apaną poprzez analizę podstawowych asan dla systemu Ashtanga Jogi. Odrzucając nasze uprzedzenia związane z prawidłową zewnętrzną formą i koncentrując się na obserwacji równowagi energii, równowagi wdechu i wydechu odnajdziemy nową głęboką oś równowagi oraz witalność w samych asanach.

 
SOBOTA 25.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 7:00-9:00)

9.30 - 10.30: Pranajama

11.30 - 13.30: Warsztat OŚ RÓWNOWAGI cz. II: Pozycje Stojące

14.30 - 16.30: Warsztat SEKRETY VINYASY

 

OŚ RÓWNOWAGI (opis powyżej)

SEKRETY VINYASY

Ashtanga Vinyasa wzmacnia w nas siłę Oddechu. Dzięki wytrwałej praktyce możemy nauczyć się płynąć na falach wdechu i wydechu z niebywałą lekkością i wdziękiem. Podczas tego warsztatu nauczymy się technik będących podstawą tej umiejętności i zastosujemy je w bardziej dynamicznych elementach praktyki Ashtanga Jogi jak m.in. Powitania Słońca, przeskoki, skoki w tył, wyjścia w górę i wiele innych.

 

NIEDZIELA 26.VI

6.30 - 9.00: Mysore (wejście 7:00-9:00)

9.30 - 10.30: Pranajama

11.30 - 13.30: Warsztat – SMAK TRUCIZNY

 

SMAK TRUCIZNY

Praktykę jogi uznaje się za antidotum na samsarę, truciznę warunkowego istnienia. Gdy praktyka zaczyna oddziaływać, na powierzchnię wydobywa się trucizna, pogrążająca nasz umysł w mroku. Jeśli przyjmiemy ten niepokój z wrażliwością, możemy uzyskać głębszy wgląd w Siebie. Podczas tego warsztatu, który łączy filozofię z łagodną praktyką i pranajamą, będziemy rozmawiać o tym, jak pracować z naszym oporem, który pojawia się podczas praktyki. Bedziemy zgłębiać fizjologiczne aspekty zakorzenienia samsary w naszym ciele, oraz nauczymy się, jak używać oddechu, bandh oraz innych wewnętrznych narzędzi, aby przezwyciężać ten opór, budzić wrażliwość i otwierać umysł.

Zobacz także artykuł na portalu bosonamacvie.pl: Smakowanie Trucizny, autor Ty Landrum

DETAILED WORKSHOP PROGRAMME
 
TUESDAY the 21st of June

6.30 am - 9.00 am: Mysore (entrance 6:00 am - 8:00)

9.30 am - 10.30 am: Pranayama3.00 pm - 5.00 pm: Workshop – THE BREATH OF ASHTANGA

 

THE BREATH OF ASHTANGA 

Ashtanga Vinyasa comes alive with breath. When breath is balanced, the experience of the body opens up, revealing endless patterns of sensation.  As these patterns unfold, we are drawn out of ourselves, out of the darkened spaces in which our stories reign.  Our images of ourselves become transparent and we are exposed to the open radiance of sensory experience. In this workshop, which combines gentle practice with philosophy, we explore the techniques of breath and bandha that give Ashtanga Vinyasa its phenomenal potency.  Our explorations will give us an experientially grounded but philosophically illuminated perspective on the inner process of Ashtanga Yoga.

 

WEDNESDAY the 22nd of June

6.30 am - 9.00 am: Mysore (entrance 6:00 am - 8:00)

9.30 am - 10.30 am: Pranayama3.00 pm - 5.00 pm: Workshop – MULA BANDHA

 

MULA BANDHA

In Ashtanga Vinyasa, mula bandha is one of the most revered techniques. But when we ask what mula bandha is, we get a confusing array of answers.  Some say that mula bandha is the toning of the pelvic floor.  Other say that mula bandha is the experience of non-duality.  Still others say that mula bandha is the awakening of the feminine divine.  What do these disparate things have in common?  This workshop aims to clarify.  By observing the subtle breath within our bodies, we discover a thread of sensation that reaches from the pelvic floor to the soft palette, a thread that connects us to the source of our vitality.  By awakening our natural love and admiration for what that thread represents, we can invite some of the finer experiences of mula bandha to unfold.

 

THURSDAY the 23rd of June

6.30 am - 9.00 am: Mysore (entrance 6:00 am - 8:00)

9.30 am - 10.30 am: Pranayama3.00 pm - 5.00 pm: Workshop – BACKBENDING

 

BACKBENDING

Backbends are among the most exhilarating of postures.  They can can break our defenses, inspire our creativity and broaden our perspectives on the world.  But they can also make us feel anxious, vulnerable and exposed.  In this workshop, we look at how backbends impact the nervous system, and we learn to use breath, bandha and a foundation of centered attention to support our backbend practice from the inside.  With the techniques introduced in this workshop, we can learn to backbend with depth and clarity.

 

FRIDAY the 24th of June

6.30 am - 9.00 am: Mysore (entrance 6:00 am - 8:00)

9.30 am - 10.30 am: Pranayama

3.00 pm - 5.00 pm: Workshop – THE AXIS OF ALIGNMENT part I: Sun Salutations

 

THE AXIS OF ALIGNMENT

Ashtanga Vinyasa works with two opposing patterns, the expansive pattern of prana and the contractive pattern of apana. These patterns are the elements of the practice, and postural alignment can be thought of as the continual rediscovery of balance between them. In this workshop, we explore the balance of prana and apana through some key postures from the Ashtanga system. Suspending our preconceptions about proper form, we experience the dialectical relationship between the inhale and exhale patterns as they present in our bodies. Through a sustained attempt to balance them, we discover a new axis of alignment, one that brings depth and vibrancy to the postures themselves.

 

SATURDAY the 25th of June

7.30 am - 10.00 am: Mysore (entrance 7:00 am - 9:00 am)

9.00 am - 10.00 am: Pranayama

11.30 am - 1.30 pm: Workshop – THE AXIS OF ALIGNMENT part II: Standing Postures

2.30 pm - 4.30 pm: Workshop – THE SECRETS OF VINYASA

 

THE AXIS OF ALIGNMENT (description above)

THE SECRETS OF VINYASA

Ashtanga Vinyasa strengthens our internal currents of breath.  With assiduous practice, we can learn to ride these currents, gliding on them with elegance and grace.  In this workshop, we learn the techniques that underlie this ability, and we apply them to some of the more dynamic movement patterns of the Ashtanga system, including sun salutations, jump throughs, jump backs, press ups, and more.

 

SUNDAY the 26th of June

7.30 am - 10.00 am: Mysore (entrance 7:00 am - 9:00 am)

9.00 am - 10.00 am: Pranayama

11.30 am - 1.30 pm: Workshop – TASTING THE POISON

 

TASTING THE POISON

Yoga practice is said to be the antidote for samsara, the poison of conditioned existence.  When the practice starts to work, this poison comes to the surface, darkening the waters of our minds.  If we meet this turbulence with compassion, we can gradually turn poison into insight. In this workshop, which combines philosophy with gentle asana and pranayama, we discuss how to work with our resistance to the practice.  We explore the physiology of samsara in our own own bodies, and we learn how to use breath and bandha, together with other internal gestures of support, to release our resistance, kindle our compassion, and open the inner space of our minds.

MIEJSCE WARSZTATU

WORKSHOP LOCATION

YOGA REPUBLIC

ul. Śniadeckich 18 lok. 1
00-656 Warszawa
tel. 790 805 853
e-mail: info@yogarepublic.pl

CENY

 

CAŁY WARSZTAT: 1399 zł / 1499 zł

Rezerwacja miejsca do 28. kwietnia / od 29. kwietnia (obowiązuje data wpłaty zadatku)

 

CAŁY PROGRAM MYSORE + PRANAJAMA: 649 zł / 699 zł

Rezerwacja miejsca do 28. kwietnia / od 29. kwietnia (obowiązuje data wpłaty zadatku)

 

POJEDYNCZE ZAJĘCIA WRASZTATOWE: 149 zł

 

POJEDYNCZE ZAJĘCIA MYSORE + PRANAJAMA: 129 zł

 

Zniżka 3% przy wpłacie całości gotówką.

PRICES

 

WHOLE WORKSHOP: 340 EUR / 360 EUR

Reservation until the 28th of April / after the 29th of April
(due to the date of payment of the reservation fee)

 

THE WHOLE MYSORE AND PRANAYAMA PROGRAMME:
160 EUR / 170 EUR

Reservation until the 28th of April / after the 29th of April
​(due to the date of payment of
 the reservation fee)

 

SINGLE WORKSHOP CLASS: 40 EUR

 

SINGLE MYSORE AND PRANYAMA CLASS: 35 EUR

REZERWACJA

 

Rezerwacji można dokonać wpłacając 30% sumy gotówką w recepcji lub na konto po uprzednim zapisaniu się na listę uczestników mailem: info@yogarepublic.pl. Zaliczka podlega zwrotowi jedynie, jeżeli zwolnione miejsce zostanie zarezerwowane przez inną osobę. Reszta kwoty płatna gotówką na miejscu przed zajęciami.


Nazwa odbiorcy: Przemysław Nadolny
Nr konta: 42 1160 2202 0000 0000 4869 3078
Tytułem: Ty Landrum, terminy, imię i nazwisko, nr kontaktowy

RESERVATION

 

To make a reservation you can sign in by email: info@yogarepublic.pl., and by paying 30% of the price at the reception desk by cash or by making a transfer to the following account:

 

Name: Yoga Republic s.c.
IBAN: PL 98 1160 2202 0000 0002 3911 1412
SWIFT: BIGBPLPW

Title: Ty Landrum, name and surname, telephone number

Zobacz wszystkie warsztaty z Yoga Republic

21. czerwca - 26. czerwca 2016

prowadzi Ty Landrum

Ty Landrum, jest dyrektorem Yoga Workshop w Boulder, w stanie Kolorado. Uczy Ashtanga Vinyasa Jogi w sposób, jaki przekazali mu jego nauczyciele – Mary Taylor i Richard Freeman. Ashtangę praktykuje od 2005 roku. W 2015 roku, Mary i Richard zaproponowali, by przyjął posadę dyrektora Yoga Workshop i kontynuował ich pracę.

Wakacje nad Jeziorem w Lipowym Domu na Mazurach

2. lipca - 8. lipca 2017

Odwiedź niecodzienny dom nad jeziorem, położony pośród morenowych pagórków w sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Magiczny widok na błękitną taflę wody rozpościerający się z tarasu ukoi i zachwyci każdego. Wprost nie można oderwać od niego oczu. A skok z pomostu lub wyprawa łódką orzeźwi w letnie upały. To również wspaniałe miejsce na wypady rowerowe i malownicze spacery.

17. lipca - 23. lipca 2016

Biały Dom jest miejscem, gdzie spokój i piękno natury naturalnie współbrzmi z praktyką i odpoczynkiem. Położony z dala od wszelkich zabudowań i obszarów rolniczych z rozpościerającym się dookoła pięknym widokiem na Góry Izerskie i Sudety.

 

Wakacje w Raju - Siódmy Las k. Kazimierza Dolnego

29. lipca - 4. sierpnia 2017 - prowadzi Przemek Nadolny
5. - 11. sierpnia 2017 - prowadzi Agnieszka Passendorfer

Siódmy Las to siedlisko zagubione wśród malowniczych wzgórz Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, mały świat, gdzie z okien widać wzgórza pokryte dzikimi uroczyskami, wspaniałą florę i faunę ugorów, szyszki świerkowe, drżące listki grabów, kwitnące gałęzie wiśni, pachnącą sosnę. Wokoło lasy, wąwozy, szachownice pól, a w powietrzu aromaty dzikich ziół. Oddychasz pełną piersią. Odpoczywasz.

Wakacje z Jogą w Górskiej Chacie - Sopatowiec w Beskidzie Sądeckim

7. sierpnia - 13. sierpnia 2017

Sopatowiec to wyjątkowe miejsce - dom z duszą zawieszony na zboczu, otoczony rozległą werandą, z której rozpościera się przepiękny widok na zalesione wzgórza Beskidu Sądeckiego. Dom wypełniają książki, z którymi można rozsiąść się w wygodnych fotelach lub w hamaku. Nie ma tu specjalnych wygód, czy luksusów, jest za to bliskość przyrody i szczególna atmosfera, która sprawia, że wszyscy, którzy tu trafią stają się szczęśliwsi.

Wakacje na Pogórzu - Nieprześnia ok. 40 km od Krakowa

2. - 8. lipca 2017

20. - 26. sierpnia 2017 - prowadzi Przemek Nadolny

Nieprześnia to piękny, komfortowy i elegancki ośrodek świeżo powstały wokół dawnego dworu z 1934 roku. Całość otoczona jest zabytkowym, rozległym parkiem akacjowym, w którym można przysiąść w cieniu drzew pod altaną.  A z pomiędzy drzew może nam się przyglądać jeden z mieszkańców parku, którymi są lama i dwa konie. Wnętrza wykończone są ze smakiem, dbałością o wygodę oraz jakość użytych materiałów. Nieprześnia znajduje się na bardzo malowniczym Chronionym Obszarze Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego będącego częścią Pogórza Karpackiego, tuż obok zamku w Wiśniczu i kopalni soli w Bochni, niecałe 40 km od Krakowa.

Please reload

bottom of page